מיתר

  • מיתר 1-1
  • מיתר 1-2

5 חדרים
כולל י"ח דיור מושכרת 3000 ₪
מגרש 650 מטר
מחיר 1850000

Comments are closed.