מיתר הישנה

  • מיתר 2-1
  • מיתר 2-2

מיתר הישנה
5 חדרים
כולל מרתף
משופץ מהיסוד
מגרש 825
מחיר 2.500000

Comments are closed.